Text in deutscher Sprache in Anschluss der Fotogalerie

Jubileusz 120 lat "Strzechy"

8 listopada  b.r. Związek nasz obchodził 120 jubileusz  istnienia i działalności. Z tej okazji zorganizowaliśmy w „MuTh”- Sali koncertowej „Wiener Sängerknaben”  uroczystość poświęconą:

120 – leciu ZpwA „STRZECHA”

25 – leciu przemian ustrojowych w Polsce

10 – leciu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

 5 – leciu Stowarzyszenia „PASSION ARTISTS”- organizatorem  koncertu Orkiestry Kameralnej z Przemyśla.

Patronat nad naszą uroczystością przejęli:

Mgr Sebastian Kurz, Minister Spraw Zagranicznych Austrii,

Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych Polski,

 Radosław Sikorski,  Marszałek Sejmu RP,

J. E. Artur Lorkowski, Ambasador RP w Austrii,

Dr. Michael Häupl, Wojewoda i Burmistrz miasta Wiednia..

Uroczystość prowadziła dr mgr Joanna Ziemska, która powitała:

J.E. Ambasadora RP w Wiedniu, pana  mgr Artura Lorkowskiego,  Senatora RP,  pana Mieczysława Gila, członka Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, oraz prof. dr Grzegorza Janusza z Uniwersytetu MCS w Lublinie. Przedstawiła także historię założenia w r. 1894  Stowarzyszenia „Strzecha”- później Związku Polaków w Austrii „Strzecha” i o zasługach tej organizacji w ciągu 120 lat i obecnie.

Następnie zabrały głos predstawicielki organizatorów gali jubileuszowej; Anna Hönig ze „Strzechy”i mgr Sabina Zapiór, założycielka Stowarzyszenia „Passion Artists”, witając przybyłych gości.

W swoim wystąpieniu J.E. Ambasador RP  mgr Artur Lorkowski powiedział o znaczeniu Jubilatów i obu historycznych wydarzeń. Nam złożył gratulacje życząc następnych 120 lat istnienia. Pan senator inż. Mieczysław Gil, uczestnik „okrągłego stołu” wspomniał o swojej działalności w „Solidarności” oraz o znaczeniu tejże oraz papieża Jana Pawła II w walce o wolność i demokrację w latach 80-tych.

Odczyt w języku niemieckim prof. dr Grzegorza Janusza z UMCS wLublinie p.t.” Polacy w współczesnych dziejach Austrii” odebrali ze szczególnym  zainteresowaniem nasi austriaccy goście.

Po części oficjalnej wystąpiła mgr Sabina Zapiór w informacyjno- reklamowym filmie o swych występach i pracy Stowarzyszenia „Passion Artists”.

Następnie wystąpiła powitana oklaskami Orkiestra Kameralna z Przemyśla ze znakomitym dyrygentem i skrzypkiem w jednej osobie Łukaszem Błaszczykiem. Przepiękne arie z „Halki” Stanisława Moniuszki wykonała mgr Sabina Zapiór.

Nasz jubileusz i zapowiedziany koncert zgromadziły tlumy zainteresowanych, sala koncertowa MuTh była wypełniona po brzegi, dla spóźnionych zabrakło miejsca.

Tekst: B. Husslik

List Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego
Foto: Heinz Husslik
Foto: K. Doda Konzertsaal
Foto: K.Doda Dr Joanna Ziemska
Foto: Heinz Husslik
Foto: Od Sabiny -- Mgr Artur Lorkowski Ambasador RP w Austrii
Foto: Od Sabiny -- Mgr Artur Lorkowski Ambasador RP w Austrii
Foto: K. Doda
Foto: H. Husslik
Foto: K. Doda, Mirosław Gil Senator RP
Foto: H. Husslik
Foto: K. Doda, Prof. Grzegorz Janusz
Foto: H. Husslik
Foto: K. Doda , Sabina Zapiór i Anna Hönig
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H.Husslik, Łukasz Błaszczyk
Foto: od Sabiny
Foto: K.Doda, Sabina Zapiór
Foto: K. Doda, Łukasz Błaszczyk
Foto: Heinz Husslik
Foto: k.Doda, Sabina Zapiór
Foto: K.Doda, Łukasz Błaszczyk

 

Am 8. November 2014 feierte unser Verband „Strzecha” das 120-Jahr-Jubiläum seines Bestehens. Aus diesem Anlass veranstaltete „Strzecha“ im Konzertsaal der Wiener Sängerknaben „MuTh“ ein Galafest. Gewidmet war es zur Erinnerung an:

           

                          120  Jahre - Verband  „STRZECHA”

                            25  Jahre - Unabhängiges Polen

                            10  Jahre - Polen, Mitglied der EU

                              5  Jahre - Kulturverein „PASSION ARTISTS“ -  der das Konzert mit dem  Kammerorchester aus Przemyśl organisiert hat.

 

Die Patronanz unserer Feierlichkeiten haben namhafte Persönlichkeiten übernommen:

Herr Sebastian Kurz, Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten in Österreich,

Herr Grzegorz Schetyna, Minister für auswärtige Angelegenheiten in Polen,

Herr  Radosław Sikorski, Vorsitzender des Sejms,

S. E. Artur Lorkowski, Botschafter der Republik Polen in Österreich,

Dr. Michael Häupl, Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien.

Dieses Fest moderierte und dolmetschte simultan Frau Dr. Mag. Joanna Ziemska.

Sie begrüßte:

S. E. den Botschafter der Republik Polen in Wien, Herrn Mag Artur Lorkowski, den Senator der Republik Polen, Herrn Mieczysław Gil, Mitglied des Senatausschusses für die Angelegenheiten der Emigration und den Kontakten mit den Auslandspolen, Professor Dr. Grzegorz Janusz von der Marie-Curie-Universität in Lublin.

Frau Dr. Ziemska sprach über die Gründung des Vereines „Strzecha“ im Jahre 1894  – später genannt der Verband der Polen in Österreich „Strzecha“ und auch über die Verdienste der Organisation in den 120 Jahren bis zur Gegenwart.

Anschließend wurden die Gäste von den Vertreterinnen der Organisation dieses Festes begrüßt: Frau Anna Hönig von „Strzecha“ und Frau Mag. Sabina Zapiór, der Gründerin des Kulturvereins „Passion Artists“.

 

S.E. Botschafter der Polnischen Republik, Mag. Artur Lorkowski, betonte in seiner Rede die Bedeutung der Jubiläen und die historischen Ereignisse. Er gratulierte und wünschte der “Strzecha“ das Bestehen für die nächsten 120 Jahren. Der Senator Ing. Mieczysław Gil, erinnerte an seine eigene Tätigkeit in der „Solidarność” und als Teilnehmer des „Runden Tisches“. Er wies auf die Bedeutung der Solidarność und des Papstes Johannes Paul II. hin, mit seinem Bemühen um die Freiheit und die Demokratie in den 80iger Jahren.

 

Der Vortrag in deutscher Sprache, von Prof. Dr. Grzegorz Janusz von der Universität MCS in Lublin, unter dem Titel: „Beitrag der Polen zur zeitgenössischen Geschichte Österreichs“ wurde mit großem Interesse von unseren österreichischen Gästen verfolgt.

 

Nach dem offiziellen Teil folgte der Informations- und Werbefilm über die Veranstaltungen und Arbeiten des Vereines „Passion Artists“ in dem Mag. Sabina Zapiór ihre Auftritte zeigte und darüber sprach.

Danach, wurde das Kammerorchester aus Przemyśl mit großen Ovationen begrüßt. Der ausgezeichnete Dirigent und Geiger  dieses Orchesters war Łukasz Błaszczyk. Die wunderschöne Arie aus der Oper „Halka“ von Stanisław Moniuszko wurde von der Solistin Sabina Zapior gesungen.

 

Unsere Festveranstaltung wurde von so vielen Interessenten besucht, dass der Konzertsaal „MuTh“ ausgebucht war.

 

Text: Barbara i Heinz Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich