Text in deutscher Sprache in Anschluss der Fotogalerie

 

3 Maj Swięto Narodowe Polski - 3 Mai Polnischer Nationalfeiertag

 

Polskie Swięto Narodowe uczciliśmy referatem okolicznościowym odczytanym przez Annę Hönig i koncertem fortepianowym w wykonaniu bardzo młodych  artystów, laureatów VI Konkursu  Fortepianowego im. Ireny Rolanowskiej w Krakowie, uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Przyjazd do Wiednia oraz opiekę nad artystami zorganizowała Teresa Tonar. O szkole muzycznej i młodych artystach opowiedziała dyrektorka szkoły Bożena Dobrowolska.

 Koncert rozpoczął 11 - letni Tomek Szczepankiewicz, zwycięzca konkursu w swojej klasie wiekowej, całkiem ambitnym programem: dziełami G.  F. Haendla,  J. L. Dusska,

W. Lutosławskiego i W. Glucka.

Kasia Gabryś 13 - letnia laureatka wykonała utwory J. S. Bacha, W. A.Mozarta, F. Chopina i A. Malawskiego  -  program niełatwy, wykonany dobrą tachniką oraz nacechowany wrażliwością artystyczną pianistki.

17-letni Radosław Goździkowski zaskoczył dojrzałością wytrawnego pianisty wykonując  dzieła F. Chopina, Fr. Liszta oraz M. Ravela. Młodzi artyści zachwycili publiczność. Oklaskom nie było końca.

Anna Hönig - referat
Bożena Dobrowolska - Dyrektorka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie
Tomasz Sczepankiewicz 11 lat
Tomasz Sczepankiewicz
Katarzyna Gabryś 13 lat
Katarzyna Gabryś
Katarzyna Gabryś
Radosław Goździkowski 17 lat
Radosław Goździkowski
Radosław Goździkowski

Fotos: Barbara i Heinz Husslik

 

 

Den Polnischen Nationalfeiertag würdigten wir mit einer Gedenkrede von Anna Hönig und dem Klavierkonzert der sehr jungen Künstler, Preisträger des VI. Klavierwettbewerbes Irena Rolanowska in Krakau. Sie sind Schüler der Allgemeinbildenden Musikschule Friderik Chopin in Krakau. Die Reise nach Wien und die Obhut der Künstler lag in Händen von Teresa Tonar. Über die Musikschule und die jungen Künstler sprach die Direktorin der Schule Bożena Dobrowolska einführende Worte.

Das  Konzert begann mit dem 11jährigen Tomek Szczepankiewicz, dem Gewinner des Wettbewerbes in seiner Altersklasse, mit folgendem ambitionierten Programm: Werke von

 G.F. Haendel,  J. L. Dussek, W. Lutosławski und W. Gluck.

Kasia Gabryś, die 13jährige Laureatin spielte Werke von  J. S. Bach, W. A. Mozart,

F. Chopin und A. Malawski. Es war kein leichtes Programm, aber es war ausgezeichnet durch sehr gute Technik und künstlerische Sensibilität.

Der 17jährige Radosław Goździkowski überraschte mit der Reife eines erfahrenen Pianisten bei der Ausführung der Werke von F. Chopin, Fr. List und M. Ravel. Die jungen Künstler begeisterten das Publikum und bekamen außerordentliche Ovationen.

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich