Text in deutscher Sprache im Anschluss der Fotogalerie

Opłatek      Weihnachtsfest

20 grudnia br.

spotkaliśmy sią przy choince,  na „Opłatku”- naszym wigilinym wieczorze, aby święcić Swiąto Bożego Narodzenia. Przy nakrytych stołach zasiedli nasi członkowie i sympatycy. Zaszczycili nas obecnością także znakomici goście: Konsul RP w Wiedniu mgr Kazimierz Fordon, Dyrektor PAN Prof. dr Bogusław Dybaś z małżonką, oraz Prezes Forum Polonii mgr. inż. Teresa Kopeć i Ks. Wojciech Kucza.

Kolędą „Wśrod nocnej ciszy”, śpiewając i grając na fortepianie, Felix Matskulyak wprowadził nas w świąteczny nastrój. Po złożeniu świątecznych życzeń  obecnym przez znakomitych gości Ks. Wojciech Kucza krótką modlitwą poświęcił opłatki. Po łamaniu opłatków i składaniu życzeń rozpoczła się wieczerza. Przy winie, chlebie i smakowitym jedzeniu toczyły sią rozmowy przerywane śpiewaniem kolęd.  Przemiły wieczór.

Tekst: B. Husslik

Foto: Karolina Doda
Foto: Karolina Doda
Foto: Heinz Husslik
Foto: Karolina Doda
Foto: Karolina Doda
Foto: Karolina Doda - Dyrektor PAN Prof.dr Bogusław Dybaś
Foto: Karolina Doda - Konsul RP w Wiedniu mgr Kazimierz Fordon
Foto: Karolina Doda
Foto: Karolina Doda - Ks. Wojciech Kucza
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto Heinz Husslik
Foto: Karolina Doda
Foto: Heinz Husslik
Fotp:Karolina Doda
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik

Am 2. Dezember haben wir uns zum „Oplatek“, zum polnischen Weihnachtsfest unter dem Christbaum getroffen. An den gedeckten Tischen begrüßten wir als Gäste unsere Mitglieder und Sympathisanten. Durch ihre Anwesenheit beehrten uns: der Konsul der Republik Polen in Wien, Mag. Kazimierz Fordon, der Direktor der PAW Prof. Dr. Bogusław Dybaś mit Gattin, die Präsidentin des Forum Polonii, D.I. Teresa Kopeć und Pater Wojciech Kucza. Mit der Begleitung am Klavier von Felix Matskulyak wurden polnische Weihnachtslieder von allen Anwesenden gesungen. Nach den Ansprachen und den Weihnachtswünschen von den Ehrengästen sprach Pater Wojciech Kucza ein kurzes Gebet und segnete die Speisen. Danach wurden die gesegneten Oblaten füreinander gebrochen. Bei Wein, Brot und schmackhaften Speisen wurde geplaudert und wiederum wurden Weihnachtslieder gesungen. Es war ein vielversprechender Abend.

Text: H. Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich