Text in deutscher Sprache im Anschluss der Fotogalerie

         Wieczór poezji Marzanny Danek

Foto: Heinz Husslik

26. 06. 2015 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej bibliotece poetkę Marzannę Danek, która przedstawiła zebranym gościom zbiór poezji zebranych w tomiku „Raj w jabłku zaklęty” i jego niemiecke wydanie „das Paradies”.

Mgr Marzanna Danek żyje w Austrii od 1989r., ma za sobą bogatą twórczość zawodową i literacką - jest nauczycielką języka polskiego w auatriackich szkołach w Dolnej Austrii i Burgenlandzie oraz założycielką polskich bibliotek w tych landach.

Artystka pisze oprócz wierszy, aforyzmy, pamiętniki, opowiadania, monodramaty i dramaty. Pracuje jako dziennikarka, redaktorka filozoficzno – filologicznego czasopisma „Aspekty” zarejestrowanego w Polskiej Bibliotece Narodowej. Jej dzieła zostały opublikowane w Polsce, Austrii, Norwegii i w USA. Poetka jest zdobywczynią wielu nagród  w literackich konkursach m.in.: Nagroda główna w 1999,  Złoty medal 2003, Wicemistrz poezji 2010, 2. miejsce w Ogólnopolskim konkursie 2012,  Złoty puchar za „Białe versety” 2013, i inne.

W 2013 roku otrzymała „Złote pióro” od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dzieła poetki znajdują się w Bibliotekach Narodowych Polski, Austrii i Niemiec.

Poetka czytała po polsku także wyjątki z poprzednich dzieł. Kilka wierszy po niemiecku  w tłumaczeniu prof. Joanny Ziemskiej i jej studentów z Uniwersytetu Wiedeńskiego  przeczytała gościnnie Irmgard Nöbauer, która jest odpowiedzialna za działalność wydawniczą Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.Ten wspaniały wieczór zakończył się przy bufecie: napojach, kanapkach i ciastach własnego wypieku.

Tekst: Barbara Husslik

Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik; Marzanna Danek
Foto: Heinz Husslik
Foto:Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto:Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto:Heinz Husslik
Foto:Heinz Husslik
Foto:Heinz Husslik

Am 26. Juni 2015 hatten wir die Ehre, als Gast die Dichterin Marzanna Danek bei uns zu empfangen, die uns Dichtungen aus ihrem Buch „Raj w jabłku zaklęty“ las.

Mag. Marzanna Danek lebt in Österreich seit dem Jahr 1989 und unterrichtet die polnische Sprache an österreichischen Schulen in Niederösterreich und im Burgenland. Sie ist auch Gründerin polnischer Bibliotheken in NÖ und im Bgld. Sie schreibt Gedichte,  Aphorismen, Erinnerungen, Erzählungen, Monodramen und Dramen. Die Künstlerin betätigt sich als Journalistin und Redakteurin der philosophisch-philologischen Zeitschrift „Aspekty“ - registriert in der Polnischen Nationalbibliothek. Ihre Werke wurden in Polen, Österreich, Norwegen und den USA veröffentlicht. Sie gewann zahlreiche Preise bei literarischen Wettbewerben, u. a. Hauptpreis 1999, Goldmedaille 2003, sie wurde Vizemeisterin der Poesie 2010 und erhielt den 2. Preis im Allgemeinpolnischen Wettbewerb 2012, den Goldenen Pokal für Weiße Verse 2013, die Goldene Schreibfeder, gestiftet vom Polnischen Präsidenten Bronisław Komorowski 2013. Die Werke der Dichterin liegen in den Nationalbibliotheken von Polen, Österreich  und Deutschland auf.

Die Dichterin las in polnischer Sprache, die deutschen Texte las spontan unser Gast Irmgard Nöbauer, Angestellte der Polnischen Akademie der Wissenschaften, in der deutschen Übersetzung von Prof. Joanna Ziemska und ihren Studenten von der Wiener Universität – „das Paradies“. Der sehr gelobte Abend endete mit dem Büffet, bei Getränken, Brötchen und hausgemachten Kuchen.

Text: Barbara u. Heinz Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich