3. Mai Swięto Narodowe  Nationalfeiertag

Der deutsche Text am Abschluss der Bildgalerie

Dnia 27 kwietnia  odbyła się w sali Króla Jana III Sobieskiego Polskiej Akademii  Nauk w Wiedniu uroczystość z okazji Polskiego  Swięta Norodowego – Konstytucji 3 Maja, obchodzona corocznie przez nasz Związek. Referat okolicznościowy p.t. „Geneza i znaczenie Konstytucji 3 Maja 1791” wygłosiła prezes Związku inż. Barbara Husslik.

Następnie odbył się koncert z udziałem młodych polskich artystów kontynuujących studia na „Universität für Musik und Darstellende Kunst” w Wiedniu. Wystąpili: Marta Nowickasopran, Jakub Łęczycki – baryton oraz Filip Pinczewski – Fortepian.  W programie były Pieśni kompozytorów polskich: Jana Karłowicza , Stanisława Moniuszki, F. Maklakiewicza i  utwory F. Chopina.

Obecni byli: przedstawicielka Konsulatu RP w Wiedniu Konsul mgr Marzena Kusik, Dyrektor Polskiegi Instytutu Wojciech Więckowski, Dyrektor PANu Prof. Bogusław Dybaś oraz zainteresowana publiczność

Tekst: B. Husslik

Foto: Heinz Husslik Prezes "Strzechy"
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heiz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik
Foto: Heinz Husslik

Am 27. April haben wir in dem Saal von König Jan III. Sobieski der Polnischen Akademie der Wissenschaften  den polnischen Nationalfeiertag „Verfassung von 3. Mai“, wie jedes Jahr, durch unseren Verband gefeiert. Ein Vortrag zu diesem Anlass „Genese und Bedeutung der Verfassung von 3. Mai 1791“ hat die Obfrau unseres Verbandes Ing. Barbara Husslik vorgetragen.

Das musikalische Programm mit Teilnahme der jungen, polnischen Künstler, die an der „Universität für Musik und Darstellende Kunst“ in Wien ihre Studien fortsetzen, Marta Nowicka Sopran, Jakub Łęczycki – Baryton und Filip Pinczewski – Fortepian  führten die Lieder von polnischen Komponisten: Jan Karłowicz , Stanisław Moniuszko, F. Maklakiewicz und Werke von F. Chopin aus.

Anwesend waren: die Vertreterin der polnischen Botschaft in Wien, Konsul Mag. Marzena Kusik, der Direktor des Polnischen Institutes Mag. Wojciech Więckowski, der Direktor PAW Prof. Bogusław Dybaś und das interessierte Publikum.

Text: B. und H. Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich