Wielkanoc Osterfest

Text in deutschen Sprache in Anschlus der Fotogalerie

19 marca br. obchodzilśmy uroczyście tradycyjne Święto Wielkanocne w „Domu Polskim” w Sali Króla Jana III Sobieskiego. Prezes  Barbara Husslik powitała przybyłych gości ,życząc im Wesołych Świąt. Następnie złożyła życzenia obecnym Konsul Ambasady Polskiej w Wiedniu  mgr Marzena Kusik, która  swoją obecnością zaszczyciła naszą uroczystość. Odwiedzili nas: Prezes Forum Polonii  mgr inż. Teresa Kopeć, Dyrektor Instytutu Polskiego - Tytularny Ambasador mgr Wojciech Więckowski. Obecni byli przedstawiciele prasy polonijnej: redaktor ”POLONIKI” Sławomir Iwanowski i redaktorka „JUPITERA” Jadwiga Hafner. Wojciech Górnik zapoznał zebranych z tradycyją obchodów Swiąt Wielkiej Nocy w Polsce. Ks. Dr Arkadiusz Zakręta  odmówił krótką modlitwę i poświęcił  przygotowane jajka, które zostały rozdane gościom w celu składania wzajemnych życzeń wielkanocnych.  O podkład muzyczny wieczoru zatroszczyli się Feliks Matskulyak – fortepian i Tudor Andrei – skrzypce. W świątecznym nastroju, przy nakrytych stołach, goście  spędzili ten uroczysty, Wielkanocny wieczór.

Tekst: Barbara Husslik

Foto:H.Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H.Husslik
Foto: H. Husslik
Foto:H. Husslik
Foto: h. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto:H. Husslik
Foto: H. Husslik

Am 19. März fand im König Jan III. Sobieski-Saal des Polnischen Hauses unsere heurige traditionelle Osterfeier statt. Die Präsidentin unseres Verbandes, Barara Husslik, begrüßte die anwesenden Gäste und wünschte frohe Ostertage. Danach grüßte auch die Repräsentantin der Polnischen Botschaft Frau Konsul Mag. Marzena Kusik, die mit ihrer Anwesenheit unsere Feier besonders ehrte. Es besuchte uns auch die Präsidentin des “Forum der Polen“ D.I. Teresa Kopeć, der Direktor des Polnischen Institutes in Wien – Titular Botschafter Mag. Wojciech Więckowski und auch Vertreter der polnischen Presse, der Redakteur der „POLONIKA“ Sławomir  Iwanowski und die Redakteurin des „JUPITER”, Jadwiga Hafner. Pater Dr. Arkadiusz Zakręta sprach ein kurzes Gebet und segnete die vorbereiteten Eier. Gemäß der polnischen Tradition wurden die gesegneten Eier mit den besten Wünschen gegenseitig überreicht. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten Feliks Matskulyak am Klavier und Tudor Andrei mit Geige. Die Gäste verbrachten unsere Osterfeier in festlicher Stimmung bei den gedeckten Tischen.

Text: B u. H. Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich