Zasłużeni  -  Zdzisław Wysocki

Verdiente Leute für Strzecha

Text in deutscher Sprache am Ende der Fotogalerie

29 lutego gościliśmy w naszych progach wybitnego kompozytora mgr Zdzisława Wysockiego, wieloletniego członka naszej organizacji.

Mgr Zdzisław Wysocki: kompozytor, pianista i dyrygent studiował kompozycję w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, ukończył Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Jego utwory grane były w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, często wykonuje je Esemble Wiener Collage. W swoich kompozycjach nawiązuje do osiągnięć szkoły wiedeńskiej oraz polskiej awangardy XX wieku.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością  Konsul Generalny mgr Andrzej Kaczorowski,

Dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu  mgr Wojciech Więckowski, Dyrektor PAN w Wiedniu prof. Bogusław Dybaś.

Laudatio dla naszego gościa wygłosiła mgr Danuta Nemling. Został  wyświetlony film - fragment koncertu w wykonaniu Zdzisława Wysockiego. Następnie kompozytor zagrał na fortepianie kilka własnych utworów. Wysłuchaliśmy także (CD) - przykłady kompozycji na orkiestry złożone z różnych instrumentów. To spotkanie zamknęły rozmowy w miłej atmosferze przy chlebie i winie.

Tekst: B. Husslik

 

Foto: H.Husslik; Zdzisław Wysocki
Foto: H. Husslik
Foto: H.Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto:H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto:H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik
Foto: H. Husslik

Am 29. Februar begrüßten wir bei uns einen ausgezeichneten Komponisten Mag. Zdzisław Wysocki, ein langjähriges Mitglied unseres Verbandes. Mag. Zdzisław Wysocki: Komponist, Pianist und Dirigent, studierte Komposition an der Musikakademie des Ignacy Paderewski in Posen (Polen) und absolvierte die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Seine Kompositionen wurden in Europe, Kanada und USA gespielt, oft mit dem „Ensemble Wiener Collage“ aufgeführt. In eigenen Kompositionen knüpft er an die Wiener Schule und die polnische Avantgarde der XX. Jh. an. Das Treffen wurde geehrte durch die Anwesenheit des polnischen General-Konsul, Mag. Andrzej Kaczorowski, des Direktors des Polnischen Instituts in Wien, Mag. Wojciech Więckowski und der Direktors der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Prof. Bogusław Dybaś. Die Laudatio für unseren Gast sprach Mag. Danuta Nemling.

Danach wurde ein Film - ein Fragment des Konzertes von Zdzisław Wysocki, aufgeführt.  Anschließend spielte der Komponist einige Kompositionen am Klavier und wir hörten von einer CD einige Beispiele von seinen Kompositionen für verschiedene Instrumente.

Den Abend wurde beendet mit Gesprächen in netter Stimmung bei Brot und Wein.

Text: B. u. H. Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich