Bezirk 3. Bezirksfestwochen

Test in Deutschen Sprache am Abschlus der Fotogalerie

6 czerwca 2017 roku “STRZECHA“ zaprezentowała, tradycyjnie już od wielu lat, polską kulturę w  ramach   Wiener Festwochen koncertem p.t.  „Musik ohne Grenzen”.  We wspaniałej, barokowej sali Urzędu 3 dzielnicy Wiednia wystąpili z bogatym programem muzycznym popularni w Wiedniu artyści. Program muzyczny zwierał muzykę austriackich kompozytorów jak: Robert Stolz, Franz Schubert, Franz Lehar, W. A. Mozart.  Polskie akcenty wniosły utwory polskich Kopozytorów m.in.: Tadeusza Jotejki, Henryka Wieniawskiego, Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza, Ludomira  Różyckiego oraz Fryderyka Chopina. Organizację i oprawę graficzną koncertu przejęła Barbara Husslik.

 Znakomici polscy artyści: Urszula Rojek – sopran koloraturowy, która w swoim występie wykonała m.in. karkołomną koloraturą arię królowej Bony z mało znanej opery „Zygmunt August” Tadeusza Jotejki zbierając owacje zachwyconej publiczności.  Magdalena Kaleta podbiła publiczność talentem i temperamentem. Podkreślić należy fantastycznie grającą na skrzypcach Annę Gutowską a przede wszystkim mistrzowskie wykonanie Hora Staccato (Dinicu/Heifetz´a). Roman Teodorowicz – znany wiedeńskiej publiczności znakomicie zaprezentował się grając poloneza A-dur  i walca cis-moll Fryderyka Chopina.

Tekst: B.Husslik

         Am Dienstag, den 6. Juni 2017, präsentierte „STRZECHA“, wie es seit vielen Jahren schon Tradition ist, die polnische Kultur im Rahmen der Wiener Bezirkswochen mit dem Konzert „Musik ohne Grenzen“ in dem barocken Prachtsaal des 3. Wiener Bezirkes. Das reiche Musikprogramm, wurde durch die auftretenden Künstlern gestaltet, unter der Leitung von Ursula Rojek. Das Musikprogramm umfasste Werke der österreichischen Komponisten: Robert Stolz, Franz Schubert, Franz Lehar, W. A. Mozart.  Die „Polnischen Akzente“, repräsentierten die Werke der polnischen Komponisten: T. Jotejko, H. Wieniawski, S.  Moniuszko, I. Paderewski, M. Karłowicz, L. Różycki und F.Chopin. Das Publikum wurde begeistert von Ursula Rojek- Koloratursopran und Magdalena Kaleta – Mezzosopran mit ihren wunderbaren Stimmen, Temperamenten, insbesondere in Duetten. Die Geigerin, Anna Gutowska hat mit meisterhafter Technik und der fantastischen Interpretation viele Ovationen gesammelt (Hora Staccato (Dinicu/Heifetz). Der Pianist Roman Teodorowicz präsentierte ausgezeichnet, neben der Begleitung der Künstlerinnen, das Publikum mit den Werken vom F.Chopin: Poloneza A-dur  und Walz cis-moll. Die Organisation und die Bearbeitung der grafischen Rahmen des Konzertes übernahm  Barbara Husslik.

Das Konzert wurde von dem polnischen und österreichischen musikbegeisterten Publikum enthusiastisch aufgenommen.

Text: B. u. H. Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich