Święto Narodowe Austrii           Österreichischer   Nationalfeiertag

Text in der deutschen Sprache am Anschluss der Fotogalerie

24 października, koncertem fortepianowym w wykonaniu pianistki Elżbiety Mazur, powróciliśmy do tradycji obchodów przez nasz Związek Święta Narodowego Austrii, przypadającego na 26 października. Ten historyczny dzień reprezentuje początek neutralność Austrii w 1955 r. Nasze obchody nie wzbudziły, niestety, zainteresowania obecnych  przedstawicieli Polski w Wiedniu. Inż.Wojciech Górnik  przywitał w imieniu „Strzechy” licznie przybyłych gości oraz wygłosił referat na temat historii ustalenia dnia 26 października Świętem Narodowym Austrii. Elżbieta Mazur popularna, żyjąca w Wiedniu pianistka, przed wykonaniem każdego utworu wprowadzała słuchaczy w genezę jego powstania i przedstawiała słuchaczom osobę kompozytora. W krótkich słowach omawiała także emocje zawarte w każdej kompozycji zaciekawiając słuchaczy dźwiękami słuchanej muzyki. Pianistka wykonała brawurowo dzieła wielkich kompozytorów; Ludwiga van Beethowena, Franza Schuberta, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Fryderyka Chopina. W nagrodę za wspaniałą technikę i interpretacje wykonanych  utworów pianistka zebrała od publiczności  gromkie owacje.

Tekst: B. Husslik

 Fotos: J. Hafner, H. Husslik

Mit dem Klavierkonzert der Pianistin Elżbieta Mazur am 24.10. kehrten wir zurück zu der Tradition der festlichen Feier des ÖSTERREISCHISCHEN NATIONALFEIERTAGS am 26. Oktober. Dieser Tag repräsentiert die Neutralität Österreichs. Das Feiern unseres Festes,  erweckte leider kein Interesse der in Wien anwesenden Vertreter der Polen. Ing.Wojciech Górnik begrüßte im Namen unseres Verbandes „Strzecha“ die zahlreich kommenden Gäste und hat ein Referat über die Geschichte der Festlegung  des 26. Oktober als ÖSTERREICHISCHER  NATIONALFEIERTAG vorgetragen.

Die populäre, in Wien lebende polnische Pianistin Elżbieta Mazur, führte die Zuhörer vor dem Ausführen jedes Musikwerkes in die Genesis seiner Entstehung ein und stellte die Person des Komponisten vor. In kurzen Worten wies sie auch auf die enthaltenen Emotionen in jeder Komposition und machte damit die Zuhörer auf die Klänge dieser Musik neugierig. Die Pianistin spielte mit Bravour die Werke der großen Komponisten wie: Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart und Fryderyk Chopin.

Die Pianistin sammelte laute Ovationen für die wunderbare Technik und die Interpretation der gespielten Werke von dem begeisterten Publikum.

Text: B.Husslik u. H.Husslik

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich