DZIEŃ FLAGI, DZIEŃ POLONII, ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. na zaproszenie Ambasady RP w Wiedniu świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również Dzień Polonii oraz Dzień Flagi. Obchody odbyły się w ogrodach Ambasady RP w Wiedniu.

Zaproszonych gości powitała J.E. Ambasador RP w Austrii, Jolanta Róża Kozłowska oraz konsul generalny d/s Polonii w Austrii, Aleksander Korybut-Woroniecki. Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych polonijnych organizacji w Austri, uświetnił występ polonijnego chóru Gaudete, który odśpiewał kilka pieśni patriotycznych.

 

Dziękujemy za zaproszenie!

 

Foto: Strzecha  & Jadwiga Hafner

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Am 3. Mai dieses Jahres auf Einladung der Botschaft der Republik Polen in Wien haben wir den Jahrestag der Annahme der Verfassung vom 3. Mai sowie den Tag der Auslandspolen und den Tag der Fahne gefeiert. Feierlichkeiten fanden in den Gärten der Botschaft der Republik Polen in Wien statt.

Eingeladene Gäste wurden von der Botschafterin der Republik Polen in Österreich, Jolanta Róża Kozłowska, und Generalkonsul der polnischen Diaspora in Österreich, Aleksander Korybut-Woroniecki begrüßt. Das Treffen, an dem Vertreter verschiedener polnischer Organisationen in Österreich teilnahmen, wurde von der Aufführung des Gaudete Polonia Chores gewürdigt, der mehrere patriotische Lieder sang.

 

Wir danken für die Einladung!

 

Fotos: Strzecha & Jadwiga Hafner

Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich