Publikacje książkowe (Buchpublikationen)

(nur in polnischer Sprache)

Współredaktor i redaktor książek

Polonia w Austrii

Lublin 1987

Polonia i przyjaciele Polski w Austrii

Lublin 1995

Polacy w austriackim parlamencie. W 130. rocznicę Koła Polskiego

Lublin-Wiedeń 1997 (streszczenie w języku niemieckim)

Współautorstwo i współredakcja książek

Polonia austriacka. Z dziejów Polonii.

Lublin 1976; współautor: Z. Tomkowski

Współpraca polsko-austriacka

Lublin 1978; współautor: Z. Tomkowski (streszczenie w języku niemieckim)

 

 

Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne. Część I, II, III

Lublin 1986; współautor i współredaktor: A. Koprukowniak

Artykuły zamieszczone w publikacjach zwartych

 • „Dom Polski” w Wiedniu, „Rocznik Polonijny” Z. 1/1980, ss. 122-132.

 

 • Teatr na tle życia kulturalnego Polaków i Polonii w rdzennej Austrii w czasie I wojny światowej, „Akcent” Z. 3/1983, ss. 132-145.
   
 • Usytuowanie stowarzyszeń w prawie austriackim w drugiej połowie XIX wieku (w:) Polonia w Austrii. Red. W. Kucharski, Lublin 1987, ss. 23-40.

 

 • Polacy w rdzennej Austrii w czasie I wojny światowej oraz ich udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. (w:) Polonia i odbudowa państwa polskiego w 1918 r. Pod red. W. Śladkowskiego, Lublin-Warszawa 1991, ss. 71-92. 
   
 • Tradycje 3 Maja wśród Polonii (w:) Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej. Pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1991, ss. 69-88. 
   
 • Związek Polaków w Austrii – ZPA (1945-1991), „Przegląd Polonijny” 1993, Z.2, ss. 91-117. - Statystyczny Obraz Polaków i Polonii w Austrii w XIX i XX wieku, „Studia Polonijne” KUL 1993, tom 15, ss. 7-31. 
   
 • Szkolnictwo polonijne w Wiedniu w latach 1884-1914 (w:) Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonijnych, red. A. Koprukowniak, Lublin 1994, ss. 7-29. 
   
 • Polnische Organisationen in Wien im 19. und 20. Jahrhundert (w:) Polnische Tage am Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung der Universität Wien 13-24.01.1995, Herausgegeben von D. Müller-Ott. Verlag UNIMAR, Polen-Łódź 1997, ss. 49-57.
   
 • Udział polskich księży w działalności rodzimych stowarzyszeń i instytucji w Austrii (w:) Polonia w Austrii. Pod red. ks. E. Walewandra, Lublin 1998, ss. 55-84. 
   
 • Harcerstwo polskie w Austrii, „Studia Polonijne” KUL, tom 20, Lublin 1999, ss. 61-83, (streszczenie w jęz. angielskim). 
   
 • Jakub Sawski (1898-1969) Hasło: „Polski Słownik Biograficzny”, T. XXXV/ 3, Z. 146, ss. 366-369. 
   
 • Diaspora polska w Austrii (w:) Diaspora polska. Pod red. A. Walaszka, Kraków 2001, ss. 253-264. - Austria 
   
 • Polacy i Polonia. Hasło zamieszczone: Wielka Encyklopedia PWN, t.2, Warszawa 2001, ss. 520-521. 
   
 • Polskie stowarzyszenia robotnicze w Wiedniu w XIX i XX wieku (do wybuchu II wojny światowej), „Przegląd Polonijny” Rok XXX – 2004, Z. 4 (114), Kraków 2004, ss. 119-130. - Stowarzyszenia polskiej młodzieży w Styrii (w:) „Rocznik Niemcy – Austria – Szwajcaria” Tom II, Łódź 2007, ss. 73-98. 
   
 • Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w świetle ustawy z 6 stycznia 2000 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (w:) Zrozumieć współczesność. Red. H. Baszak-Jaroń. Wyd. Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, ss. 467-476. Styczeń 2010 r.
Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich