Publikacje książkowe (Buchpublikationen)

(nur in polnischer Sprache)

 

Współredaktor i redaktor książek:

- Polonia w Austrii, Lublin 1987, stron 212. - Polonia i przyjaciele Polski w Austrii, Lublin 1995, stron 244. - Polacy w austriackim parlamencie. W 130. rocznicę Koła Polskiego, Lublin-Wiedeń 1997, stron 391. (streszczenia w języku niemieckim)

Współautorstwo i współredakcja książek:

- Polonia austriacka. Z dziejów Polonii, Lublin 1976, stron 108 (Współautor Z. Tomkowski). - Współpraca polsko-austriacka, Lublin 1978, stron 159 (Współautor i współredaktor Z. Tomkowski: Streszczenie w języku niemieckim). - Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne. Część I – stron 308, część II – stron 276, część III – stron 234, Lublin 1986 (Współautor i współredaktor A. Koprukowniak).

Artykuły zamieszczone w publikacjach zwartych:

- „Dom Polski” w Wiedniu, „Rocznik Polonijny” Z. 1/1980, ss. 122-132. - Teatr na tle życia kulturalnego Polaków i Polonii w rdzennej Austrii w czasie I wojny światowej, „Akcent” Z. 3/1983, ss. 132-145. - Usytuowanie stowarzyszeń w prawie austriackim w drugiej połowie XIX wieku (w:) Polonia w Austrii. Red. W. Kucharski, Lublin 1987, ss. 23-40. - Polacy w rdzennej Austrii w czasie I wojny światowej oraz ich udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. (w:) Polonia i odbudowa państwa polskiego w 1918 r. Pod red. W. Śladkowskiego, Lublin-Warszawa 1991, ss. 71-92. - Tradycje 3 Maja wśród Polonii (w:) Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej. Pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1991, ss. 69-88. - Związek Polaków w Austrii – ZPA (1945-1991), „Przegląd Polonijny” 1993, Z.2, ss. 91-117. - Statystyczny Obraz Polaków i Polonii w Austrii w XIX i XX wieku, „Studia Polonijne” KUL 1993, tom 15, ss. 7-31. - Szkolnictwo polonijne w Wiedniu w latach 1884-1914 (w:) Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonijnych, red. A. Koprukowniak, Lublin 1994, ss. 7-29. - Polnische Organisationen in Wien im 19. und 20. Jahrhundert (w:) Polnische Tage am Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung der Universität Wien 13-24.01.1995, Herausgegeben von D. Müller-Ott. Verlag UNIMAR, Polen-Łódź 1997, ss. 49-57. - Udział polskich księży w działalności rodzimych stowarzyszeń i instytucji w Austrii (w:) Polonia w Austrii. Pod red. ks. E. Walewandra, Lublin 1998, ss. 55-84. - Harcerstwo polskie w Austrii, „Studia Polonijne” KUL, tom 20, Lublin 1999, ss. 61-83, (streszczenie w jęz. angielskim). - Jakub Sawski (1898-1969) Hasło: „Polski Słownik Biograficzny”, T. XXXV/ 3, Z. 146, ss. 366-369. - Diaspora polska w Austrii (w:) Diaspora polska. Pod red. A. Walaszka, Kraków 2001, ss. 253-264. - Austria - Polacy i Polonia. Hasło zamieszczone: Wielka Encyklopedia PWN, t.2, Warszawa 2001, ss. 520-521. - Polskie stowarzyszenia robotnicze w Wiedniu w XIX i XX wieku (do wybuchu II wojny światowej), „Przegląd Polonijny” Rok XXX – 2004, Z. 4 (114), Kraków 2004, ss. 119-130. - Stowarzyszenia polskiej młodzieży w Styrii (w:) „Rocznik Niemcy – Austria – Szwajcaria” Tom II, Łódź 2007, ss. 73-98. - Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w świetle ustawy z 6 stycznia 2000 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (w:) Zrozumieć współczesność. Red. H. Baszak-Jaroń. Wyd. Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, ss. 467-476.

Styczeń 2010 r

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich