Niezależna Organizacja  od 1894 roku

Unabhängige Organisation seit dem Jahr 1894

Einige Texte auf unserem Portal auch in der deutschen Sprache (blau)

Witamy!          Willkommen!

Komunikat: Szanowni Państwo, od 1.01.2017 r. zaprzestaliśmy wysyłać zaproszenia przez pocztę. Zawiadomienia o naszych imprezach umieszczamy obecnie na naszej stronie: www.strzecha.at oraz rozpowszechniamy pocztą E – Mailową. Zainteresowanych prosimy o przysłanie nam własnych adresów E – Mailowych z podaniem nazwiska na: strzecha@chello.at.

Komunique: S.g. Herrschaften, seit dem 1.Jänner 2017 haben wir das Verschicken von Einladungen per Post eingestellt. Die Informationen  über unsere Veranstaltungen finden Sie auf  unserer Home Page: www.strzecha.at und auch über E-Mail. Die Interessierten bitten wir Ihre Namen und die E - Mailadressen an: strzecha@chello.at zu senden.

                     700 urodziny miasta Lublin

     Certyfikat i Medal 700-lecia Miasta Lublin

 

 

         Zofia Beklen z Burmistrzem Lublina 

                  p.Krzysztofem Żakiem i z prezesem 

                  p. Dariuszem Śladeckim

             Druga strona medalu

 

 

  Pani Zofia Beklen przekazuje "Strzesze"

        przywieziony z Lublina Medal

 

 

700 urodziny miasta Lublin 2017 –Swiatowy Zjazd Lublinian

 

Z tej okazji zostały wydane medale pamiątkowe ,które są przyznawane postaciom oraz organizacjom mającym duży wkład w rozwój miasta.

Medal 700-lecia Miasta Lublin został przyznany również naszej ponad 120-letniej organizacji – ZpwA „STRZTECHA”, ponieważ Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie latami zajmował się Polonią Austriacką. „STRZECHA” przez dziesięciolecia była aktywną organizacją i odegrała wżyciu Polonii Austrackiej znaczącą rolę.

Na Zjeździe obecna była Zofia Beklen z Wiednia – Lublinianka, prezes Wiener – Krakauer Kultur Gesellschaft, która z rąk prezydenta Lublina Krzysztofa Żaka  odebrała Medal 700-lecia przyznany jej osobiście jak i organizcji, której jest prezesem.Pani Beklen, na naszą prośbę, odebrała  również Medal 700-lecia dla „Strzechy” i przekazała nam ten Medal 13 września b.r. podczas miłego spotkania w naszej bibliotece. Związek nasz serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi Lublina i organizatorom Zjazdu za to wyróżnienie oraz Pani Zofii Beklen za tak cenną przasługę.

tekst: B.Husslik

Mieczysław Graf Ledóchowski nie żyje.

 

W niedzielę 5 lutego zmarł Nestor Polonii Mieczysław Graf Ledóchowski (3.11.1920 – 5.03. 2017). Był świadkiem okropności ostatniej wojny, przeżył prześladowania rodziny. Po wojnie utracił rodzinne posiadłości w Polsce i w Austrii zbudował dla siebie i rodziny nową egzystencję. Znany i lubiany poprzez przyjazny i życzliwy stosunek do ludzi. O Grafie Ledóchowskim, jego działalności i życiu zostało napisanych wiele stron m.in. o tym, gdy jako młody człowiek był kuratorem znaczącej, pańswowej fundacji Ossolineum w latach 30 – tych, w latach 80 – tych działał dla polskiego kościoła. Był zaangażowany w sprawy Polonii jako wieloletni kurator fundacji „DOM POLSKI”, póżniej założyciel i pierwszy prezes FORUM POLONII.

Zmarł przyjaciel Polski, Polaków i Polonii. Zegnamy ze smutkiem  pełnego godności  wielkiego Polaka.

22.02.2017

Udział przedstawicieli "STRZECHY" (organizacji zabiegającej od 1996 roku o uznanie  "Polaków Wiedeńskich" za  Volksgruppę) w spotkaniu z przedstawicielami ARG VOLKSGRUPEN w lokalu chorwackiej grupy. Na spotkaniu omawiane były: aktualna sytuacja prawna uznanych grup, dyskusja o udoskonaleniu struktur w organizacjach oraz omawiane były aktualne problemy poszczególnych grup.

Foto: obecny na zebraniu przedstawiciel "Strzechy" Dr Heinz Husslik

20.01.2017

Z inicjatywy J.E. Aleksandra Korybuta Woronieckiego - Konsula RP   odbyło się spotkanie noworoczne organizacji polonijnych w salonach Ambasady RP w Wiedniu.

11.01.2017

             Longin Komołowski nie żyje

Informację o śmierci Longina Komołowskiego, podaną przez posła PiS Jerzego Polaczka na Twitterze, potwierdziła w specjalnym oświadczeniu rodzina i współpracownicy ze Wspólnoty Polskiej: „Z żalem zawiadamiamy, że dziś wieczorem po długiej chorobie zmarł Longin Komołowski, Prezes Wspólnoty Polskiej, Wicepremier i Minister Pracy w rządzie Premiera Jerzego Buzka, człowiek Solidarności”. Pogrzeb Longina Komołowskiego odbył się w dniu 11 stycznia 2017 r. w Warszawie. Miejscem spoczynku  stała się "Swiątynia Opatrzności". Na pogrzeb zjechali się przedstawiciele Polonii z całego świata. Złożenie trumny do sarkofagu poprzedziła kilkugodzinna uroczystość: koncert w wykonaniu solistów i chórów oraz uroczysta msza, którą celebrował Arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

 

Polecamy studentom  oraz zainteresowanym historią Polonii w Austrii. Pytającym o możliwość korzystania z pomieszczeń biblioteki oznajmiamy: Umowa z PAN-em nie zezwala nam na wynajmowanie pomieszczeń biblioteki.

"DOM POLSKI a "Strzecha"

Od wielu lat prezesi wielu organizacji zarzucają naszemu Związkowi, że "nie walczy"  o oddanie  Polonii "DOMU  POLSKIEGO" przy  Boerhaavegasse 25. "Strzecha" nigdy nie była właścicielem  Budynku. Poniżej wyjątek z naszych akt.Zainteresowanym polecam zapoznanie się z treścią fragmentu posiedzenia Kuratorium "DOM POLSKI:  

            Z dniem 6.10.1980 r. funkcję przewodniczącego Kuratorium Fundacji "Dom Polski" objął prof. Jan Kaczmarek a już 16 grudnia odbyło się posiedzenie Kuratorium, które podjęło uchwałę następującej treści:
1. uznaje się, że sytuacja majątkowa i finansowa Fundacji "Dom Polski" w Wiedniu nie pozwala na spełnienie jej statutowych celów;
2. postanawia się wystąpić do Urzędu m. Wiednia z wnioskiem o rozwiązanie Fundacji i przekazanie jej majątku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zgodnie z § 14 Statutu Fundacji;
3. popiera się stanowisko Polskiej Akademii Nauk w sprawie utworzenia, na bazie majątku Fundacji, stacji naukowej PAN, której zadaniem będzie m.in. kontynuowanie celów Fundacji w zakresie udzielania pomocy osobom narodowości polskiej w podnoszeniu ich kwalifikacji i wykształcenia, głównie młodym pracownikom nauki i rzemiosła oraz działanie na rzecz dalszego rozwijania stosunków między Polską i Austrią w sferze naukowej;
4. zwraca się do władz m. Wiednia o udzielenie Polskiej Akademii Nauk niezbędnej pomocy w procesie tworzenia planowanej stacji naukowej w przejmowanym od Fundacji budynku przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu. Pod uchwałą widnieją podpisy: F. Adamkiewicza, Rogera Forst-Battaglii, Jerzego Gruchalskiego, Jerzego Jodłowskiego, Mieczysława Ledóchowskiego i Mariana Wolczaka.
W czasie posiedzenia doc. M. Walczak oświadczył, że po remoncie obiektu wydzielone zostaną lokale na siedzibę ZPwA "Strzecha" oraz dla szkoły polonijnej.

23.11.2016 przedstawiciele "Strzechy wzięli udział, w siedzibie ARGE, w spotkaniu przedstawicieli uznanych Grup etnicznych (VOLKSGRUPEN) z uwagi na nasze starania o uznanie "Wiener Polen" jako "VOLKSGRUPPE"

         Foto:Dr.Heinz HUSSLIK uczestnik spokania jako rzecznik "Strzechy" w kontaktach                                       z ARGE ARBEITSGEMEINSCHAFT

20.10.2016. przedstawiciele Strzechy zostali zaproszeni przez ARG Volksgruppen na prezentację książki p.t.:"NEUE ENTWICKLUNG DER VOLKSGRUPPEN IN WIEN - 30 JAHRE WIENER ARBEITSGEMEINSCHAFT" W księżce znajduje się wniosek "Strzechy"(2012) do Urzędu Kanclerskiego o uznanie Polaków Wiedeńskich jako Grupę Narodową (Volksgruppe).

                Na zdjęciach: Univ.-Doz. Dr. Albert F. Reiterer,Dr. Heinz Husslik,    

                                    Barbara Husslik, Dr. Heinz Tichy

15.03.2017 r.

 

Odpowiedź na List otwarty "Sejmiku" 

                                                                                                     z dnia, 24.06.2016r.

  Mądry..........przemocy ustępuje.

  

 

Barbara Husslik - prezes

 

29.06.2016

Uroczystość pożegnania w Ambasadzie RP w Wiedniu  Konsula Generalnego     Mgr Andrzeja Kaczorowskiego i powitania nowego Konsula Generalnego RP

Dr Aleksandra Korybuta-Woronieckiego dniu 29.06.2016 r.

Związek nasz życzy Panu Konsulowi powodzenia i sukcesów w pracy dla dobra Polski i Polonii w Austrii.

 

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich