Niezależna organizacja od 1894 roku

Unabhängige Organisation seit dem Jahr 1894

WITAMY!    &    WILLKOMMEN!

Komunikat: Szanowni Państwo, od 1.01.2017 r. zaprzestaliśmy wysyłać zaproszenia przez pocztę. Zawiadomienia o naszych imprezach umieszczamy obecnie na naszej stronie: www.strzecha.at oraz rozpowszechniamy pocztą mailową. Zainteresowanych prosimy o przysłanie nam własnych adresów E – Mailowych z podaniem nazwiska na: strzecha@chello.at.

 

Komunique: S.g. Herrschaften, seit dem 1.Jänner 2017 haben wir das Verschicken von Einladungen per Post eingestellt. Die Informationen  über unsere Veranstaltungen finden Sie auf  unserer Home Page: www.strzecha.at und auch über E-Mail. Die Interessierten bitten wir Ihre Namen und die E - Mailadressen an: strzecha@chello.at zu senden.

ZAPRASZAMY!    &    WIR LADEN EIN!

DZIEŃ FLAGI, DZIEŃ POLONII, ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. na zaproszenie Ambasady RP w Wiedniu świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również Dzień Polonii oraz Dzień Flagi. Obchody odbyły się w ogrodach Ambasady RP w Wiedniu.

Zaproszonych gości powitała J.E. Ambasador RP w Austrii, Jolanta Róża Kozłowska oraz konsul generalny d/s Polonii w Austrii, Aleksander Korybut-Woroniecki. Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych polonijnych organizacji w Austri, uświetnił występ polonijnego chóru Gaudete, który odśpiewał kilka pieśni patriotycznych.

 

Dziękujemy za zaproszenie!

 

Foto: Strzecha  & Jadwiga Hafner

List Zarządu Związku Polaków w Austrii "Strzecha" do Pani Ambasador RP w Wiedniu 

Strzecha na Noworocznym Spotkaniu Polonijnym w Ambasadzie RP w Wiedniu

W dniu 3 lutego br. Strzecha gościła na Noworocznym Spotkaniu Polonijnym zorganizowanym w Ambasadzie RP w Wiedniu. Licznych przedstawicieli Polonii w Austrii powitali pani Ambasador, JE Jolanta Róża Kozłowska oraz Konsul Generalny, Aleksander Korybut Woroniecki. 

Prócz części oficjalnej, była także okazja do tradycyjnych rozmów kuluarowych, podczas których przedstawicielki naszego Zarządu miały okazję porozmawiać zarówno z panią Ambasador, jak i panem Konsulem Generalnym, dziękując im za zaproszenie na spotkanie i zapraszając na wszystkie nasze przyszłe imprezy i projekty!

 

Polecamy studentom  oraz zainteresowanym historią Polonii w Austrii.

 

UWAGA! Umowa z PAN-em nie zezwala nam na wynajmowanie pomieszczeń biblioteki.

"DOM POLSKI a "Strzecha"

Od wielu lat prezesi wielu organizacji zarzucają naszemu Związkowi, że "nie walczy"  o oddanie  Polonii "DOMU  POLSKIEGO" przy  Boerhaavegasse 25. "Strzecha" nigdy nie była właścicielem  Budynku. Poniżej wyjątek z naszych akt.Zainteresowanym polecam zapoznanie się z treścią fragmentu posiedzenia Kuratorium "DOM POLSKI:  

            Z dniem 6.10.1980 r. funkcję przewodniczącego Kuratorium Fundacji "Dom Polski" objął prof. Jan Kaczmarek a już 16 grudnia odbyło się posiedzenie Kuratorium, które podjęło uchwałę następującej treści:
1. uznaje się, że sytuacja majątkowa i finansowa Fundacji "Dom Polski" w Wiedniu nie pozwala na spełnienie jej statutowych celów;
2. postanawia się wystąpić do Urzędu m. Wiednia z wnioskiem o rozwiązanie Fundacji i przekazanie jej majątku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zgodnie z § 14 Statutu Fundacji;
3. popiera się stanowisko Polskiej Akademii Nauk w sprawie utworzenia, na bazie majątku Fundacji, stacji naukowej PAN, której zadaniem będzie m.in. kontynuowanie celów Fundacji w zakresie udzielania pomocy osobom narodowości polskiej w podnoszeniu ich kwalifikacji i wykształcenia, głównie młodym pracownikom nauki i rzemiosła oraz działanie na rzecz dalszego rozwijania stosunków między Polską i Austrią w sferze naukowej;
4. zwraca się do władz m. Wiednia o udzielenie Polskiej Akademii Nauk niezbędnej pomocy w procesie tworzenia planowanej stacji naukowej w przejmowanym od Fundacji budynku przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu. Pod uchwałą widnieją podpisy: F. Adamkiewicza, Rogera Forst-Battaglii, Jerzego Gruchalskiego, Jerzego Jodłowskiego, Mieczysława Ledóchowskiego i Mariana Wolczaka.
W czasie posiedzenia doc. M. Walczak oświadczył, że po remoncie obiektu wydzielone zostaną lokale na siedzibę ZPwA "Strzecha" oraz dla szkoły polonijnej.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich