Niezależna Organizacja  od 1894 roku

Unabhängige Organisation seit dem Jahr 1894

Einige Texte auf unserem Portal auch in der deutschen Sprache (blau)

Witamy!          Willkommen!

Komunikat: Szanowni Państwo, od 1.01.2017 r. zaprzestaliśmy wysyłać zaproszenia przez pocztę. Zawiadomienia o naszych imprezach umieszczamy obecnie na naszej stronie: www.strzecha.at oraz rozpowszechniamy pocztą E – Mailową. Zainteresowanych prosimy o przysłanie nam własnych adresów E – Mailowych z podaniem nazwiska na: strzecha@chello.at.

 

Komunique: S.g. Herrschaften, seit dem 1.Jänner 2017 haben wir das Verschicken von Einladungen per Post eingestellt. Die Informationen  über unsere Veranstaltungen finden Sie auf  unserer Home Page: www.strzecha.at und auch über E-Mail. Die Interessierten bitten wir Ihre Namen und die E - Mailadressen an: strzecha@chello.at zu senden.

Następnie: / Demnächst:

 

                07.04   17.00      WIELKANOCNE ŚWIĘTO

                                           Traditionelles OSTERFEST

                                      Ort: Wiener Zentrum der PAW

                                              Boerhaavegasse 25

20.01.2017

Z inicjatywy J.E. Aleksandra Korybuta Woronieckiego - Konsula RP   odbyło się spotkanie noworoczne organizacji polonijnych w salonach Ambasady RP w Wiedniu.

11.01.2017

             Longin Komołowski nie żyje

Informację o śmierci Longina Komołowskiego, podaną przez posła PiS Jerzego Polaczka na Twitterze, potwierdziła w specjalnym oświadczeniu rodzina i współpracownicy ze Wspólnoty Polskiej: „Z żalem zawiadamiamy, że dziś wieczorem po długiej chorobie zmarł Longin Komołowski, Prezes Wspólnoty Polskiej, Wicepremier i Minister Pracy w rządzie Premiera Jerzego Buzka, człowiek Solidarności”. Pogrzeb Longina Komołowskiego odbył się w dniu 11 stycznia 2017 r. w Warszawie. Miejscem spoczynku  stała się "Swiątynia Opatrzności". Na pogrzeb zjechali się przedstawiciele Polonii z całego świata. Złożenie trumny do sarkofagu poprzedziła kilkugodzinna uroczystość: koncert w wykonaniu solistów i chórów oraz uroczysta msza, którą celebrował Arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

 

 

 

Polecamy studentom  oraz zainteresowanym historią Polonii w Austrii. Pytającym o możliwość korzystania z pomieszczeń biblioteki oznajmiamy: Umowa z PAN-em nie zezwala nam na wynajmowanie pomieszczeń biblioteki.

"DOM POLSKI a "Strzecha"

Od wielu lat prezesi wielu organizacji zarzucają naszemu Związkowi, że "nie walczy"  o oddanie  Polonii "DOMU  POLSKIEGO" przy  Boerhaavegasse 25. "Strzecha" nigdy nie była właścicielem  Budynku. Poniżej wyjątek z naszych akt.Zainteresowanym polecam zapoznanie się z treścią fragmentu posiedzenia Kuratorium "DOM POLSKI:  

            Z dniem 6.10.1980 r. funkcję przewodniczącego Kuratorium Fundacji "Dom Polski" objął prof. Jan Kaczmarek a już 16 grudnia odbyło się posiedzenie Kuratorium, które podjęło uchwałę następującej treści:
1. uznaje się, że sytuacja majątkowa i finansowa Fundacji "Dom Polski" w Wiedniu nie pozwala na spełnienie jej statutowych celów;
2. postanawia się wystąpić do Urzędu m. Wiednia z wnioskiem o rozwiązanie Fundacji i przekazanie jej majątku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zgodnie z § 14 Statutu Fundacji;
3. popiera się stanowisko Polskiej Akademii Nauk w sprawie utworzenia, na bazie majątku Fundacji, stacji naukowej PAN, której zadaniem będzie m.in. kontynuowanie celów Fundacji w zakresie udzielania pomocy osobom narodowości polskiej w podnoszeniu ich kwalifikacji i wykształcenia, głównie młodym pracownikom nauki i rzemiosła oraz działanie na rzecz dalszego rozwijania stosunków między Polską i Austrią w sferze naukowej;
4. zwraca się do władz m. Wiednia o udzielenie Polskiej Akademii Nauk niezbędnej pomocy w procesie tworzenia planowanej stacji naukowej w przejmowanym od Fundacji budynku przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu. Pod uchwałą widnieją podpisy: F. Adamkiewicza, Rogera Forst-Battaglii, Jerzego Gruchalskiego, Jerzego Jodłowskiego, Mieczysława Ledóchowskiego i Mariana Wolczaka.
W czasie posiedzenia doc. M. Walczak oświadczył, że po remoncie obiektu wydzielone zostaną lokale na siedzibę ZPwA "Strzecha" oraz dla szkoły polonijnej.

23.11.2016 przedstawiciele "Strzechy wzięli udział, w siedzibie ARGE, w spotkaniu przedstawicieli uznanych Grup etnicznych (VOLKSGRUPEN) z uwagi na nasze starania o uznanie "Wiener Polen" jako "VOLKSGRUPPE"

         Foto:Dr.Heinz HUSSLIK uczestnik spokania jako rzecznik "Strzechy" w kontaktach                                       z ARGE ARBEITSGEMEINSCHAFT

20.10.2016. przedstawiciele Strzechy zostali zaproszeni przez ARG Volksgruppen na prezentację książki p.t.:"NEUE ENTWICKLUNG DER VOLKSGRUPPEN IN WIEN - 30 JAHRE WIENER ARBEITSGEMEINSCHAFT" W księżce znajduje się wniosek "Strzechy"(2012) do Urzędu Kanclerskiego o uznanie Polaków Wiedeńskich jako Grupę Narodową (Volksgruppe).

                Na zdjęciach: Univ.-Doz. Dr. Albert F. Reiterer,Dr. Heinz Husslik,    

                                    Barbara Husslik, Dr. Heinz Tichy

24.06. 2016 r.

 

Odpowiedź na List otwarty "Sejmiku" 

                                                                                                             Wiedeń, 24.06.2016r.

 

   Tworzący się w Wiedniu na początku roku „Sejmik” pod przywództwem  nieznanej nam Agnieszki Heckhausen (skromna wiadomość z internetu o krótkiej przynależności do Forum Polonii) i znanej nam dobrze Renaty Olczykowskiej postanowił zdobyć biuro i bibliotekę  naszej 122 – letniej organizacji na własną siedzibę, putinowską metodą” zielonych ludzików” (zajęcie Krymu).

W „intencji” ratowania „Strzechy” R.O. domagała się dostarczenia jej kilkunastu blankietów deklaracji wstępu do organizacji, zaś przedszawicielka teatru AA V. pięciu deklaracji, nie licząc indywidualnych mailowych zgłoszeń. „Zielone ludziki” miały na najbliższym zebraniu wyborczym przegłosować ”leciwe działaczki” i co dalej? Być „Strzechą”?

   Mimo awantury R.O. pod drzwiami lokalu i innym razem jej wysłanniczki M.M. w lokalu  nikt z sejmikowego ludu, na szczęście, nie został przyjęty do „Strzechy”.

   List otwarty Renaty O. i Agnieszki H.,o treści mijającej się z prawdą, został rozesłany w ramach zemsty do wielu poważnych instytucji i organizacji , gdzie się tylko dało, ośmieszając autorki i „Sejmik”. Do „Strzechy” nie został wysłany. Miał to być  nóż w plecy?

„Strzecha" ma się dobrze. Podobno ”Sejmik” już się rozpadł?

Po powrocie z urlopu:

w imieniu Zarządu „Strzechy”

Barbara Husslik - prezes

 

29.06.2016

Uroczystość pożegnania w Ambasadzie RP w Wiedniu  Konsula Generalnego     Mgr Andrzeja Kaczorowskiego i powitania nowego Konsula Generalnego RP

Dr Aleksandra Korybuta-Woronieckiego dniu 29.06.2016 r.

Związek nasz życzy Panu Konsulowi powodzenia i sukcesów w pracy dla dobra Polski i Polonii w Austrii.

 

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Strzecha - Verband der Polen in Österreich